Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα

Τι είναι βασικοκυτταρικό καρκίνωμα – επιθηλίωμα

 

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα ή το βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα, είναι η συνηθέστερη κακοήθης νόσος στον άνθρωπο και αντιπροσωπεύει το 75% των καρκινωμάτων του δέρματος. Προσβάλει συνήθως ασθενείς άνω των 40 ετών. Η εμφάνισή του σχετίζεται άμεσα με τον ήλιο ή την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, γι΄αυτό και τα περισσότερα εντοπίζονται στα εκτεθειμένα μέρη της κεφαλής. Παρόλο αυτά ένα ποσοστό εμφανίζεται σε περιοχές προστατευμένες από τον ήλιο ή το φως. Αναπτύσσεται πολύ αργά, δεν πονάει γι΄αυτό και ο ασθενείς καθυστερεί να επισκεφθεί τον δερματολόγο.

 

Αντιμετώπιση:

 

Η θεραπεία ανάλογα με το στάδιο γίνεται από τον ειδικό δερματολόγο, ηλεκτροχειρουργικά, κρυοχειρουργικά, ή με χειρουργική αφαίρεση. Σε πολύ πρώιμα στάδια μπορεί να αντιμετωπιστεί και με τοπικό σκεύασμα.