Κερατοακάνθωμα

keratoakanthoma2

Τι είναι το Κερατοακάνθωμα ;

Το κερατοακάνθωνα είναι μια συχνή καλοήθης βλάβη του δέρματος που εμφανίζεται σε άτομα μέσης ηλικίας και μπορεί να εξελιχθεί σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Αναπτύσσεται κυρίως στο εκτεθειμένο δέρμα όπως το κεντρικό τμήμα του προσώπου, βραχίονες και κνήμες. Αρκετοί παράγοντες θεωρούνται ότι παίζουν ρόλο στη ανάπτυξή του όπως, το φώς του ήλιου, ο τραυματισμός, τα χημικά, ανοσολογικοί μηχανισμοί, γεννετικοί και ιογενείς παράγοντες.

Αν ο όγκος αφεθεί χωρίς θεραπεία υποχωρεί, με αποτέλεσμα μια αντιαισθητική ουλή.

Εάν υπάρχει υποψία εξέλιξης σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να αντιμετωπιστεί θεραπευτικά.