Ξανθέλασμα

xanthelasma

Τι είναι το Ξανθέλασμα ;

Τα ξανθελάσματα είναι βλάβες που περιέχουν λιποσταγονίδια και πρόσμιξη άλλων κυττάρων που προσδίδουν το χαρακτηριστικό ξανθό φαιοκίτρινο χρώμα. Κυρίως εντοπίζονται κάτω από το δέρμα στα άνω κ κάτω βλέφαρα . Συνήθως τα  ξανθελάσματα οφείλονται στην ύπαρξη πρωτοπαθούς η δευτεροπαθούς υπερλιπιδαιμίας, ενώ σε άλλους εμφανίζονται με αδιευκρίνιστη αιτιολογία.

 

Τα ξανθελάσματα αφαιρούνται με τη χρήση  laser, διαθερμοπηξία, και χειρουργικά,  ανώδυνα, αναίμακτα, σε μικρό χρονικό διάστημα και με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.