Έρπης Ζωστήρ

erpis zostir

 Τι είναι ο Έρπης ζωστήρ ;

Ο έρπης ζωστήρας είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από τον ιό που προκαλεί και την ανεμευλογιά (ιός ανεμοβλογιάς-ζωστήρα, varicella zoster virus, VZV).

Ο έρπης ζωστήρας οφείλετε σε ενεργοποίηση του ιού της ανεμευλογιάς που είχε προσβάλλει τον άνθρωπο σε παλιότερη ηλικία.

Μετά το πέρας της αρχικής λοίμωξης από ανεμευλογιά, ο ιός VZV παραμένει ανενεργός χωρίς να προκαλεί συμπτώματα.

Ο Έρπης ζωστήρας προσβάλλει ένα συγκεκριμένο δερματόμιο (δερματική περιοχή) στο οποίο παρατηρείται ερύθημα με φυσαλίδες. Συνηθέστερα στους ηλικιωμένους συνυπάρχει πόνος ενίοτε έντονος.

Επιβάλλεται ο έλεγχος και από ειδικό δερματολόγο για να αποφασίσει για την λήψη ειδικών αντιικών φαρμάκων για αποφυγή επιπλοκών. Σήμερα υπάρχει και ειδικό εμβόλιο για την προφύλαξη από την εμφάνιση του έρπη ζωστήρα.