Η απόλαυση της ζωής είναι το μυστικό της μακροβιότητας και όχι η οικονομική ευμάρεια!

8889151
0

Η απόλαυση της ζωής είναι το μυστικό της μακροβιότητας και  όχι η οικονομική ευμάρεια!

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι οι άνθρωποι που απολαμβάνουν πιο πολύ τη ζωή τους είναι τρεις φορές πιο πιθανό να ζήσουν περισσότερο από αυτούς που τη χαίρονται λιγότερο.

Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα παρακολούθησε την ψυχική ευεξία των 10.000 ατόμων, ηλικίας 50-100 ετών, για 9 χρόνια, με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων για την εκτίμηση της ψυχικής ευημερίας και της απόλαυσης της ζωής. Βρέθηκε ότι όσοι είχαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις κλίμακες της απόλαυσης της ζωής, στην αρχή της μελέτης, είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι ακόμα ζωντανοί στο τέλος της μελέτης, 9-10 χρόνια μετά.
Και μάλιστα ανεξάρτητα  από παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το φύλο ή η οικονομική κατάσταση.

Η διαφορά στην επιβίωση ανάμεσα σε αυτούς που δήλωσαν τα υψηλότερα επίπεδα απόλαυσης της ζωής και σε αυτούς που δήλωσαν τα χαμηλότερα ήταν πολύ σημαντική, με τα άτομα που απολάμβαναν λιγότερο να έχουν τριπλάσια πιθανότητα θανάτου μέσα στο χρονικό διάστημα της μελέτης.

Οι ερευνητές εξηγούν πως οι άνθρωποι που είναι χαρούμενοι και απολαμβάνουν τη ζωή συνήθως προσέχουν τον εαυτό τους, επιλέγουν πιο υγιεινές συνήθειες κι έχουν λιγότερο στρες. Παράλληλα, τις περισσότερες φορές, έχουν πιο ισχυρά κοινωνικά δίκτυα, τα οποία φαίνεται να σχετίζονται με τη διαχείριση του στρες, την καλή διάθεση και την ευεξία.

Δεν είναι λοιπόν η οικονομική ευμάρεια που θα χαρίσει μακροβιότητα, υγεία κι ευεξία, αλλά η απόλαυση της ζωής και η συντροφικότητα.

Δείτε Επίσης