Η χρήση αντηλιακών μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη υγεία των αιμοφόρων αγγείων

antiliako
0

Η υπεριώδης ακτινοβολία  έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί ένα  παράγοντα που συμβάλλει στον καρκίνο του δέρματος και στην πρόωρη γήρανση του δέρματος.

Έχει επίσης βρεθεί ότι μειώνει τη διαστολή των αγγείων του δέρματος, προκαλεί δηλαδή αγγειοδιαστολή, που σχετίζεται με το μονοξείδιο του αζώτου μειώνοντας την ποσότητά του στο δέρμα.

Το μονοξείδιο του αζώτου είναι μια ένωση απαραίτητη για την υγεία των αιμοφόρων αγγείων. Η αγγειοδιαστολή των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και στην ανταπόκριση στο θερμικό στρες, τόσο τοπικά στο δέρμα όσο και σε όλο το σώμα.

Οι ερευνητές  μελέτησαν την επίδραση που έχει η  έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία με αντηλιακό , στην ικανότητα που έχει το μονοξειδίου του αζώτου να προάγει την αγγειοδιαστολή των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος.

Υγιείς νεαροί ενήλικες εκτέθηκαν σε υπεριώδη ακτινοβολία στον έναν βραχίονα, ενώ ο άλλος βραχίονας παρέμενε σε σκίαση και χρησίμευσε για την σύγκριση. Η δόση της υπεριώδους ακτινοβολίας ήταν ισοδύναμη με μία ώρα έξω σε μια ηλιόλουστη μέρα.

Ίδια σημεία σε κάθε βραχίονα κάθε συμμετέχοντα εκτέθηκαν στην υπεριώδη ακτινοβολία  και εφαρμόσθηκε με τυχαία σειρά  τρεις παράμετροι:

  • μια περιοχή εκτέθηκε μόνο σε υπεριώδη ακτινοβολία
  • μια δεύτερη περιοχή εκτέθηκε σε υπεριώδη ακτινοβολία και εφαρμόσθηκε ένα χημικό αντηλιακό στο δέρμα
  • μια τρίτη περιοχή εκτέθηκε σε υπεριώδη ακτινοβολία με προσομοιωμένο ιδρώτα στο δέρμα

Βρέθηκε ότι η περιοχή η οποία εκτέθηκε μόνο σε υπεριώδη ακτινοβολία βρέθηκε να έχει λιγότερη αγγειοδιαστολή, κάτι που σχετίστηκε με το μονοξείδιο του αζώτου στον βραχίονα. Οι περιοχές που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αντηλιακό και ιδρώτα δεν εμφάνισαν μειώσεις στην αγγειοδιαστολή που σχετίζεται με το μονοξείδιο του αζώτου.

Επιπλέον, όταν το αντηλιακό εφαρμόστηκε πριν από την υπεριώδη ακτινοβολία, η έκθεση σ’ αυτήν αύξησε στην πραγματικότητα την αγγειοδιαστολή που σχετίζεται με το μονοξείδιο του αζώτου σε σύγκριση με τον βραχίονα ελέγχου ή όταν ο ιδρώτας ήταν στο δέρμα, έγραψε η ερευνητική ομάδα.

Δηλαδή το συμπέρασμα από τη νέα έρευνα είναι ότι η σωστή χρήση αντηλιακών μπορεί να προστατεύσει όχι μόνο από τον καρκίνο του δέρματος αλλά και από τις διαταραχές στην αγγειακή λειτουργία του δέρματος.

Δείτε Επίσης